favicon Ovládanie kamery SJCAM

Pomocou tejto stránky môžete ovládať vašu kameru.

Ak chcete používať túto stránku, postupujte podľa nasledujúceho návodu.


Tu môžete zobraziť, stiahnuť a odstrániť obsah na kamere.


Tu môžete spustiť živé vysielanie alebo spustiť či zastaviť nahrávanie.

FOTOGRAFOVANIE

Tu môžete zachytiť fotografiu, pre fotografovanie je potrebné mať nastavený režim fotografovania.


Tu môžete nastavovať kameru

Rozlíšenia:

Rozlíšenie nahrávaného videa. Čím vyššie rozlíšenie, tým kvalitnejší obraz. Čím vyšší počet FPS (frames per rate - snímky za sekundu) tým plynulejšie video.

Cyklické nahrávanie:

Automatické nahrávanie rovnako dlhých videí po sebe, pri plnej pamäti sa začnú prepisovať od najstaršieho.

WDR:

Väčší kontrast medzi svetlými a tmavými plochami pri fotografovaní.

Gyroskop:

Stabilizácia obrazu pri kamerovaní.

Nahrávanie zvuku:

Nahrávanie zvuku pri kamerovaní.

Časová pečiatka:

Označenie videa dátumom a časom žltej farby v ľavej dolnej časti videa.

Veľkosť fotografií:

Čím vyššie rozlíšenie, tým kvalitnejší obraz.

Vyváženie bielej:

Nastavenia ovplyvnujúce výsledný farebný tón obrazu.

Expozícia:

Úroveň expozície.

Frekvencia:

Hodnota frekvencie striedavého prúdu. Európa: 50 Hz, Amerika: 60 Hz. Pri správnom nastavení sa zredukuje blikanie pri nahrávaní videa pri elektrickom svetle.

Automatické vypnutie:

Automatické vypnutie kamery pri nečinnosti.

Dátum a čas:

Zmena dátumu a času.

Wi-Fi názov:

Zmena názvu Wi-Fi siete kamery.

Wi-Fi heslo:

Zmena hesla Wi-Fi siete kamery.

Resetovať na predvolené:

Resetovať na predvolené nastavenia od výrobcu.

Formátovanie:

Formátovať SD kartu.

Jazyk:

Jazyk.

Čítať článok o tejto stránke: Ovládanie kamery SJCAM cez počítač » PATWIST MAGAZÍN