favicon Ovládanie kamery SJCAM SJDASH

Pomocou tejto stránky môžete ovládať vašu kameru.

Ak chcete používať túto stránku, postupujte podľa nasledujúceho návodu.


Tu môžete zobraziť, stiahnuť a odstrániť obsah na kamere.


Tu môžete spustiť živé vysielanie alebo spustiť či zastaviť nahrávanie.

FOTOGRAFOVANIE

Tu môžete zachytiť fotografiu, pre fotografovanie je potrebné mať nastavený režim fotografovania.


Tu môžete nastavovať kameru

Cyklické nahrávanie:

Automatické nahrávanie rovnako dlhých videí po sebe, pri plnej pamäti sa začnú prepisovať od najstaršieho.

WDR:

Väčší kontrast medzi svetlými a tmavými plochami.

Detekcia pohybu:

Detekcia pohybu.

Časová pečiatka:

Označenie videa dátumom a časom bielej farby v pravej dolnej časti videa.

Vodoznak:

Označenie videa evidenčným číslom auta v bielej farbe v pravej dolnej časti videa. Zobrazuje sa len keď je aktivovaná aj časová pečiatka

Gravitačný snímač:

Citlivosť gravitačného senzora pre automatické uzamykanie videí s udalosťami pri nehode (vysoký - citlivé, stredný - trocha citlivé, nízky - málo citlivé).

Šetrič:

Šetrič displeja. Ak je GPS senzor vypnutý a máte šetrič displeja nastavený na vypnutý tak sa obrazovka nevypne. Ak je GPS senzor zapnutý a máte šetrič displeja nastavený na 30sek, 1min, 3min alebo 5min tak sa po 20 sekundách zobrazí modrý tachometer.

GPS:

GPS senzor, ak je zapnutý ukazuje rýchlosť v bielej farbe v pravej dolnej časti videa. Ak nemáte GPS modul môžete túto funkciu vypnúť pretože inak sa bude zobrazovať 0Km/h. Zobrazuje sa len keď je aktivovaná aj časová pečiatka.
Ak je GPS senzor zapnutý tak šetrič obrazovky je tachometer.

LDWS:

Varovanie hlasom pri opustení jazdného pruhu.

Zvuk tlačidiel:

Zvuk tlačidiel.

Dátum a čas:

Zmena dátumu a času.

Wi-Fi názov:

Zmena názvu Wi-Fi siete kamery.

Wi-Fi heslo:

Zmena hesla Wi-Fi siete kamery.

Resetovať na predvolené:

Resetovať na predvolené nastavenia od výrobcu.

Formátovanie:

Formátovať SD kartu.

Jazyk:

Jazyk.

Čítať článok o tejto stránke: Ovládanie kamery SJDASH cez počítač » PATWIST MAGAZÍN