V tomto návode sa dozviete ako dostať autonavigáciu TomTom Start 25 do režimu pre obnovenie (Recovery mode). Ten môžete použiť keď sa vyskytne nejaký problém s navigáciou. Ak sa napríklad preruší aktualizácia máp a nejde zapnúť alebo zobrazuje problém nenašli sa žiadne mapy.

TomTom Start 25 – Recovery mode

  1. Stlačte a držte tlačidlo zapínania na zadnej strane až pokiaľ sa nezobrazí obrazovka s informáciami o zariadení
  2. Na tejto obrazovke pusťte tlačidlo
  3. Na tejto obrazovke 3-krát rýchlo po sebe stlačte tlačidlo zapínania na zadnej strane
  4. Zobrazí sa obrazovka s ikonou nastavovania a obrázok pripojenia, pripojte navigáciu k PC
  5. Prebehne obnovovanie zariadenia

TomTom Start 25 Recovery mode

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype