Po inštalácií šetriča pozadia na starší PC sa mi objavila hláška Could not find the file „flash.ocx“, v preklade nemožno nájsť súbor flash.ocx. Začala sa zobrazovať hneď po zapnutí PC, ako sa zbaviť tohto problému?

  1. Prejdite na Tento počítač a vložte adresu priečinku C:\Windows\System32\Macromed\Flash
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Flash10m.ocx a zvoľte kopírovať (môže byť aj iné číslo v závislosti od verzie)
  3. Vložte súbor do rovnakého priečinku
  4. Premenujte ho z Kópia – Flash10m.ocx na Flash.oxc

V iných systémoch môže byť cesta k súboru iná, napríklad Windows 7: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash

Zdroj:

Could not find the file flash.ocx

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype