Ako správne automaticky očíslovať všetky stránky vo Worde

Ako očíslovať strany vo Worde

 1. Kliknite na Vložiť
 2. Číslo strany
 3. Spodná časť strany
 4. Obyčajné číslo 2 (je to prednastavenie v ktorom je číslovanie zarovnané na stred)

Číslovanie strán od určitej strany Word

 1. Ukazovateľ myši nastavte na začiatok strany od ktorej chcete číslovať
 2. Kliknite na kartu Rozloženie strany a vyberte Zlomy → Priebežne
 3. Kliknite na Vložiť → Číslo strany → Formát – číslovanie strán
 4. Kliknite na začať od a zadajte číslo strany od ktorej sa má číslovať
 5. Kliknite na Vložiť → Čislo strany → Spodná časť strany → Obyčajné číslo 2
 6. Zrušte prepojenie s predchádzajúcou sekciou
 7. To je všetko

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype