Program WinRAR je archivačný program, slúži na kompresiu súborov do archívov RAR alebo ZIP a dekomprimovanie rôznych typov súborov. Program dokáže zbaliť súbory do jedného archívu (predstavte si krabicu) a znížiť tak celkovú veľkosť.

Stiahnite a nainštalujte program kliknutím na tlačidlo nižšie, po inštalácií sa budú súbory rar zobrazovať s ikonou zabalených kníh.

Stiahnuť WinRar (2 MB)

V závislosti od vášho systému vyberte 32-bit alebo 64-bit

Ako zbaliť súbory

 1. Označte súbory, ktoré chcete zbaliť a kliknite na ne pravým tlačidlom myši
 2. Vyberte možnosť Pridať do archívu…
 3. Zadajte názov archívu a potvrďte kliknutím na OK
 4. Prebehne vytvorenie archívu
 5. Zobrazí sa vám ikona s názvom vytvoreného archívu

Ako môžete vidieť v druhom obrázku, v nastaveniach viete vybrať formát archívu do ktorého chcete archivovať, rozdeliť ho na časti/zväzky (part1, part2, part3) kde pre rozbalenie archívu bude potrebné mať všetky časti alebo aj nastaviť heslo.

ŠETRENIE MIESTA: Na začiatku súbory jednotlivo zaberali 9,20 MB a po pridaní do archívu len 9,13 MB, pri väčšom množstve súborov je možné ušetriť viac miesta ale samozrejme na úkor času, ktorý trvá komprimácia a dekomprimácia (rozbaľovanie)

Ako zaheslovať archív

Pri heslovaní archívu postupujte rovnako ako pri návode vyššie, akurát pri druhom kroku zadávania názvu archívu vyberte možnosť Nastaviť heslo

 1. Kliknite na Nastaviť heslo…
 2. Zadajte heslo a kliknite na OK a znovu OK (tu je možné aj zašifrovať názvy súborov)
 3. Vytvorí sa zaheslovaný archív
 4. Po jeho otvorení je vidieť názvy súborov ale pre ich otvorenie je potrebné zadanie hesla

 

Ako zbaliť súbory na časti (ako vytvoriť .part)

 1. Naľavo dole do „Rozdeliť na zväzky o veľkosti“ zadajte veľkosť jednej časti
 2. Vytvoril sa archív rozdelený na viacero časti, pre otvorenie partu1 sú potrebné všetky ostatné

Ako otvoriť .part1, .part2 …

V prípade súborov s koncovkov .part ide o .rar alebo .zip archív rozdelený na viacero zväzkov, pre otvorenie je potrebné mať všetky party v jednej zložke a kliknúť na .part1.

Ako rozbaliť súbor

Ak ste správne nainštalovali program a ponechali predvolené nastavenie priradenia rar súborov k WinRaru, stačí kliknúť na zrarovaný súbor a zobrazí sa obsah archívu. Teraz môžete otvoriť súbory priamo z archívu, ale najlepšie je ich hromadne rozbaliť.

 • Kliknite na súbor RAR
 • Zobrazí sa obsah archívu
 • Kliknutím na nejaký zo súborov sa otvorí, súbory môžete označiť a presunúť niekam vrámci počítača

Hromadné rozbalenie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na archív a vyberte možnosť Rozbaliť do priečinka
 2. Zobrazí sa vám priečinok a v ňom vyextrahovaný obsah z RARu
 3. Kliknutím na priečinok sa vám zobrazia súbory

 

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype