Strih zvuku online

Webová stránka MP3Cut.net umožňuje vystrihnúť určitú časť zvukového záznamu online, to znamená že stačí nahrať audio záznam na túto stránku, zvoliť časť začiatok a koniec a následne stiahnuť vystrihnutú časť.

 

Podporované sú takmer všetky zvukové a video formáty. Po nahratí videa z neho bude vybraný zvuk. Taktiež je možné vložiť URL adresu YouTube videa a použiť zvuk/hudbu z neho. Pri strihaní je možnosť postupného zosilňovania zvuku na začiatku „Fade in“ a na konci „Fade out“.

Ako strihať zvuk

  1. Prejdite na stránku http://mp3cut.net/
  2. Ak chcete nahrať súbor z PC, kliknite na „Open file“ a zvoľte audio alebo video súbor z ktorého má byť použitá zvuková stopa pre strihanie. Ak chcete vložiť súbor z internetu alebo YouTube kliknite na „From YouTube or SoundCloud“ a vložte URL adresu na zvukový súbor alebo video – v prípade YouTube (napríklad: http://patwist.com/nahravka.mp3 alebo http://www.youtube.com/watch?v=2_9EDGntL7I)
  3. Na grafickej vizualizácií zvukovej stopy nastavte požadovaný začiatok a koniec (prehrávanie vystrihnutej stopy môžte spustiť kliknutím na zelené tlačidlo 
  4. Zvoľte formát v akom chcete vystrihnutú zvukovú stopu uložiť, na výber sú: MP3, AMR, WAV a AAC (predvolené nastavenie je MP3) a kliknite na „Cut“
  5. Vytvorený zvukový súbor uložíte kliknutím na „Download“

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype