Už rok vysiela Slovenská televízia reláciu s názvom HiSTORY. Tá porovnáva dve historické udalosti, ktoré sa stali v jeden deň (rovnaký dátum okrem roku) ale oddeľujú ich desaťročia. Autor Ľuboš Machaj najprv robí prieskum z dostupných kalendárov kde hľadá dve udalosti, ktoré sa stali v jedeň deň [...]