Nefunkčnosť internetu môže byť dôsť frustrujúca, najmä keď sa v dnešnej dobe používajú počítače práve na to. (viac…)