Aktualizácie pre operačný systém Microsoft Windows 7 vydané v marci 2019 zobrazujú upozornenie o konci bezpečnostnej podpory pre daný operačný systém. Koniec podpory nastane dňa 14.01.2020. Našťastie je toto upozornenie možné vypnúť jednoduchým kliknutím vľavo dole na Nepripomínať znova. Aktualizácie boli vydané 19.03.2019 ale prvýkrát sa upozornenie zobrazilo až 18.04.2019 (v okne s názvom sipnotify)

Ide konkrétne o aktualizácie s označením KB4493132

Po inštalácií sa vytvorí .exe súbor v podzložke systému

C:\Windows\System32\sipnotify.exe

Ako odinštalovať aktualizácie

Windows update Ako odinštalovať aktualizácie

  1. Štart – Ovládací panel
  2. Systém a zabezpečenie – Windows Update – Zobraziť nainštalované aktualizácie
  3. Vyberte označenie aktualizácie a odinštalujte ju

Obnovenie systému

Obnovenie systému Windows

  1. Štart – Ovládací panel
  2. Systém a zabezpečenie – Zálohovanie a obnovenie
  3. Obnoviť nastavenie systému v počítači – Otvoriť obnovovanie systému
  4. Vyberte odporúčané obnovenie alebo iný bod obnovenia

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype