Ako nainštalovať Windows XP na PC

 

 1. Zapnite počítač a vložte CD do mechaniky
 2. Reštartujte počítač a pri zapínaní stláčajte tlačidlo na klávesnici pre vstup do BIOSU (tlačidlo môže byť F1, F2, F10, Escape alebo Del)
 3. V BIOSE prejdite do nastavení Boot options kde v položke Boot order nastavte Optical device drive (CD/DVD mechanika) na prvú pozíciu #1 – First a uložte nastavenia
 4. PC sa spustí znova ale namiesto pevného disku (HDD) najskôr načíta mechaniku
 5. Zobrazí sa hláška „Libovolnou klávesou spustíte systém z disku CD….“
 6. Na modrej obrazovke stlačte ENTER pre inštaláciu
 7. Na ďalšej obrazovke môžete spravovať partície/oddiely. Na fyzickom disku môžete vytvoriť rôzne partície, ktoré sa budú z pohľadu operačného systému správať ako samostatné disky. Môžete ich samostatne formátovať a mať na nich iné súborové systémy. Ja som systém nainštaloval do partície s názvom C. Ďalšia partícia bola vyhradená systémom, môže byť nazvaná aj ako miesto bez oddielu.
 8. Vyberte Formátovať oddiel systémom súborov NTFS (Rýchle), stlačte ENTER a potvrďte klávesou F. (Týmto stratíte všetky údaje na pevnom disku)
 9. Sformátuje sa disk, nainštaluje sa systém Windows a reštartuje sa PC
 10. Pri spúštaní sa znova zobrazí hláška „Libovolnou klávesou…“ ale už tlačidlo nestláčajte
 11. Nastavte počiatočné údaje a spolu s tým sa dokončí inštalácia a reštartuje PC
 12. Pri zapínaní znova stláčajte tlačidlo na klávesnici pre vstup do BIOSU
 13. V BIOSE prejdite do nastavení Boot options kde v položke Boot order nastavte Hard drive (HDD) na prvú pozíciu #1 – First
 14. PC sa spustí znova ale namiesto mechaniky (Optical device drive) najskôr načíta pevný disk (HDD)
 15. Zobrazí sa obrazovka s nápisom Vitajte a zobrazí sa pracovná plocha

Inštalácia ovládačov

Operačný systém Microsoft Windows XP obsahuje niektoré ovládače, ale môže byť potrebné nainštalovať zvukový ovládač alebo sieťový ovládač pre pripojenie na internet.

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype