Aj kóder WordPress témy si môže urobiť žart s 500K ľudí..

O tom že aj ajťák môže byť nachytaný na prvý apríl niet pochýb. Dnes som sa prihlásil do WorPress administrácie svojej stránky a čo nevidím, rôzne objavujúce sa glitter obrázky jednorožcov, dúhy či Hello Kitty. Hneď som o tom tvítol 😀 Najhoršie na tom bolo že pri písaní nadpisu nového článku sa objavoval iný text aký som písal. Najprv som si myslel že to je implementované v nejakom module – dobre že som žiaden nemazal a skúsil použiť google kde som po zadaní „april fool wordpress“ našiel vysvetlenie. WordPress téma Mystique ktorú používam má v sebe implementovaný kód ktorý sa postará vašu farebnú administráciu každoročne na prvého apríla. Na Cornify.com si po kliknutí na „Cornify“ môžte vyskúšať ako to vyzeralo v mojej WordPress administrácií :grin: To že je táto téma od rumunského autora populárna naznačujú aj štatistiky stiahnutia.

Vyjadrenie autora témy:

Nemali by ste veriť žiadnemu kódu z verejného zdroja.

Napriek tomuto problému ostanem pri mojej obľúbenej WordPress téme.

Na záver ešte návod ako odstrániť tento problém (v angličtine)

April WordPress fool Mystique theme: Unicorns, Horses, Rainbows

How to delete

 1. Go to the Appearance → Editor
 2. At the right panel click to Theme functions (functions.php)
 3. Delete the code:
  <script src="http://www.cornify.com/js/cornify.js"></script>
   <script type="text/javascript">
    jQuery(document).ready(function($){
  
     // show ponies on 1st click of a link
     $('a').click(function(){
      if($(this).data('pwned')) return true;
      cornify_add();
      $(this).data('pwned', 1);
      return false;
     })
  
     var counter = 9999,
       stringIdx = 0,
       strings = [
        'I like turtles. ',
        'Co za asy... ',
        'I hate it when there's a tiger in my bathroom. '
       ];
  
     $('#title').bind('input', function(event){
  
      var text   = $(this).val(),
        newText = text.substr(0, text.length - 1);
  
      if(!strings[stringIdx][counter]){
       stringIdx = Math.floor(Math.random() * strings.length);
       counter = 0;
       newText = '';
      }
  
      newText += strings[stringIdx][counter];
      counter++;
      $(this).val(newText);
  
      return false;
     }).keydown(function(){
  
      var key = event.keyCode || event.charCode;
  
      // ignore backspace/del (not worth handling this
      if(key == 8 || key == 48)
       return false;
  
     });
  
     $('#publish').each(function(){
  
      var ofs    = $(this).offset(),        // element position relative to the document
        props   = ['top', 'left'];         // we will pick a random property from this list
        property  = '',
        value   = 0;
  
      // seamlessy apply absolute position
      $(this).css({
       position: 'fixed',
       top:   ofs.top,
       left:   ofs.left,
       zIndex:  1000
  
      // start fooling around:)
      }).mouseover(function(){
  
        // choose a property
        property = props[Math.floor(Math.random() * props.length)];
  
        // ...and a value
        value = Math.floor(Math.random() * (property !== 'top' ? $(window).width() : $(window).height()));
  
        // avoid edges...
        value = Math.min(Math.max(value, 100), (property !== 'top' ? $(window).width() - 100 : $(window).height() - 100));
  
        // apply css
        var css = {};
        css[property] = value;
        $(this).animate(css, 150);
      });
  
     });
    });
  
   </script>
 4. Save

Čítajte inde:

  • http://wpcandy.com/reports/april-fools-day-2011-wordpress-pranks (EN)

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype