S animáciou sa môžeme stretnúť na rôznych miestach, napríklad aj v televízii, respektíve vo filmoch, čo je vlastne animácia, teda obrázky zobrazujúce sa vo veľmi rýchlom slede obohatené zvukom. S gif animáciami sa môžete stretnúť najmä na sociálnych sieťach kde ľudia zdieľajú rôzne vtipné animácie. [...]