Posts tagged animácie

Facebook profilový obrázok ako GIF alebo video

1
Sociálne siete ako Google Plus alebo Twitter už dávnejšie dovoľujú používateľom nastaviť ako profilovú fotografiu nielen statický obrázok ale aj pohyblivú GIF animáciu a spestriť tak svoj profil. Facebook umožňil pár vyvoleným nastaviť si ako profilovku GIF animáciu alebo krátke 7 sekundové video [...]

Ako vytvoriť GIF animáciu

1
S animáciou sa môžeme stretnúť na rôznych miestach, napríklad aj v televízii, respektíve vo filmoch, čo je vlastne animácia, teda obrázky zobrazujúce sa vo veľmi rýchlom slede obohatené zvukom. S gif animáciami sa môžete stretnúť najmä na sociálnych sieťach kde ľudia zdieľajú rôzne vtipné animácie. [...]
Go to Top