Go Launcher je najpopulárnejší alternatívny launcher pre Android. Dokáže plnohodnotne nahradiť vašu pôvodnú domovskú obrazovku a vylepšiť váš telefón nielen po dizajnovej stránke ale aj z hľadiska funkčnosti. Na Google Play preň nájdete cez 10 tísíc tém a množstvo balíčkov ikon od rôznych autorov.

Go Launcher umožňuje pridanie viacerých domovských plôch a nastavenie prechodu obrazoviek. Na plochu môžete pridávaťaplikácie dvoma spôsobmi, prvý je klasicky ťuknutím a podržaním na aplikáciu v ponuke aplikácií. Druhý spôsob je ťuknutím a podržaním na voľné miesto na ploche a vybraním Edit, kde môžete pridávať aj widgety a meniť pozadie.

Ponuka aplikácií

Ponuka aplikácií je rozdelená na 3 časti: Všetky aplikácie, Hry a Služby. V záložke Služby je odkaz na App Manager – zabudovaného praktického správcu aplikácií, odkiaľ môžete spravovať aplikácie a odinštalovať ich, aplikácie je možné zoradiť podľa frekvencie používania, podľa spotreby batérie, veľkosti a názvu.

V ponuke aplikácií je možné vytvárať priečinky a pridávať do nich aplikácie, teda nemusíte mať chaotickú ponuku aplikácií. Môžete si vytvoriť priečinky ako Cestovanie, Hry, Médiá, Nástroje, Nakupovanie, Organizér, Peniaze, Sociálne a priradiť k nim jednotlivé aplikácie. V ľavo dole nájdete fulltextový vyhľadávač, ktorý súčasne hľadá vrámci aplikácií a hudobných súborov, prípadne potvrdením aj na internete. Ťuknutím a podržaním na aplikácii je možné zobraziť jej informácie alebo ju skryť.

Prechody obrazoviek

V ponuke je 13 jednoduchých prechodov obrazoviek a 4 druhy prechodov s 3D efektov, je možné vybrať aj možnosť náhodnej zmeny po každom prechode. Prechody je možné nastaviť pre hlavnú plochu a zvlášť pre ponuku aplikácií.

Dok a indikátor

Spodná lišta na ploche sa nazýva dok, je vhodná pre dôležité aplikácie aby ste ich mali stále po ruke aj keď sa presuniete na inú plochu. V nastaveniach môžete nastaviť až 3 doky. Pridaním ďalšieho doku sa po posunutí po doke zobrazí ďalší set aplikácií. Z praktického hľadiska však úplne postačí jeden, maximálne 2)

Ďalej môžete nastaviť indikátor pozície na obrazovkách (zobraziť, skryť, automaticky skrývať), jeho pozíciu hore alebo dole a jeho štýl

Ponuka aplikácií

V nastaveniach ponuky aplikácií nájdete veľkosť mriežky, teda počet ikon v ponuke aplikácií na jednu obrazovku. Cyklické posúvanie obrazoviek (po poslednej obrazovke späť na prvú), orientáciu obrazovky (verikálne, horizontálne), prechody obrazoviek a nastaviť môžete aj pozadie ponuky aplikácií.

Ďalšie nastavenia

Ikony: veľkosť ikon, štýl ikón zvlášť pre hlavnú plochu a menu, notifikácia na ikonách

Font: výber štýlu písma, zobrazenie názvu pri aplikáciách (zvlášť pre plochu a ponuku) a farba písma

Backup: Zálohovanie a obnova nastavení a rozloženia  a ponuky aplikácií

Zámok aplikácie: Možnosť pridania aplikácií, ktoré majú byť chránené vzorom odomknutia obrazovky (je možné dostať sa sem cez ponuku aplikácií tlačidlom voľby – App lock) Podobná funkcia akú nájdete v aplikácií Smart App Protector

Pokročilé: Nastavenia giest na ploche a notifikácií na ploche

Stiahnuť Go Launcher pre Android z obchodu Google Play

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype