Ako zapnúť možnosti pre vývojára Android

  1. Prejdite do Nastavenia – Všeobecné
  2. Prejdite dole a vyberte Informácie o telefóne
  3. Vyberte Informácie o softvéri
  4. Ťukajte na Číslo zostavy až kým sa zobrazí hláška Teraz ste vývojárom!
  5. Prejdite do Nastavení – Všeobecné
  6. Prejdite dole a vyberte Možnosti pre vývojára
  7. Zobrazí sa upozornenie, potvrďte ťuknutím na OK
  8. Teraz ste v možnostiach pre vývojarov

 

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype