S animáciou sa môžeme stretnúť na rôznych miestach, napríklad aj v televízii, respektíve vo filmoch, čo je vlastne animácia, teda obrázky zobrazujúce sa vo veľmi rýchlom slede obohatené zvukom. S gif animáciami sa môžete stretnúť najmä na sociálnych sieťach kde ľudia zdieľajú rôzne vtipné animácie. Ukážeme si ako zdarma bez nutnosti sťahovať program vytvoriť animáciu. Ak si chcete vytvoriť zaujímavú animáciu odporúčam článok Animujeme doma.

Online služby, online GIF creator

MAKEaGIF.com

Stránka makeagif.com patrí medzi najpopulárnejšie stránky čo sa týka vytvárania gif animácií, umožňuje vytvoriť GIF animáciu nahraním obrázkov z počítača, nahraním videa alebo videa z YouTube a priamo z webkamery. Ďalej vytvára akúsi menšiu sieť rôznych animovaných obrázkov kde si môžete vytvoriť aj profil. Pomocou tejto stránky som vytvoril animáciu do článku Hodiny na plochu pre Android: widget v štýle Xperie.

animácia z obrázkov: Nahrajte obrázky kliknutím na add pictures a vyberte obrázky, ktoré chcete použiť v animácií, môžete označiť aj viacero naraz, potvrďte kliknutím na Otvoriť. Nižšie na stránke uvidíte priebeh nahrávania obrázkov, keď sa nahrajú môžete ich premiestňovať podľa toho ako chcete aby za sebou išli v poradí, následne kliknite na continue. Vyberte rýchlosť animácie, na výber je viacero možností ako pomalšia, pomalá, normálna, rýchla a rýchlejšia, každá táto možnosť má špecifickú hodnotu toho ako dlho sa má zobrazovať jeden obrázok, čím je väčšia hodnota v milisekundách tým dlhšie sa bude zobrazovať (1000ms = 1sek.) V ďalšej voľbe resize your images môžete zmeniť veľkosť výslednej animácie. Obrázok môžete zaradiť aj do nejakej z kategórí, pre iné označte miscellaneous. Môžete vyplniť názov a pridať tagy, to ale nie je potrebné. Hodnotenie/rating voľte podľa obrázkov, Suitable for all ages pre obrázky bez nahotiniek a 18+ ak obrázky sú takejto tématiky. Public/private, public = verejný obrázok, private = súkromný

YouTube: Kliknite na YouTube to gif a vložte URL adresu videa z YouTube a kliknite na Load Video. Načíta sa video a vy zvolíte čas od ktorého sa má vytvoriť animácia a dĺžku, môžete vyplniť názov, kategóriu a značky, to však nie je povinné. Potvrďte kliknutím na Create gif.

webkamera: Z webkamery môžete nasnímať jednotlivé fotografie alebo nahrať video, potom už len zvolíte rýchlosť zobrazenia jednotlivých obrázkov. Pre spustenie záznamu z webkamery kliknite na Allow a hore na Povoliť. Môžete nahrať celé video z ktorého sa vytvorí animácia alebo zachtávať jednotlivé fotografie.

video: Kliknite na video to gif a kliknutím na Upload Video zvoľte video, ktoré chcete nahrať, úplne hore na stránke uvidíte priebeh nahrávania. Zvoľte čas od ktorého sa má začať animácia a dĺžku, môžete vyplniť názov, kategóriu a značky, to však nie je povinné. Suitable for all ages pre obrázky bez nahotiniek a 18+ ak obrázky sú takejto tématiky. Potvrďte kliknutím na Create gif.

Ako odmenu za vykonanú službu stránka pridá do pravého dolného rohu animácie reklamu na seba, no to neplatí pokiaľ ste zaregistrovaný 🙂

GIFmaker.me

Ďalšou stránkou je GIFmaker.me, kde môžete kliknutím na tlačidlo Uplaod Images nahrať fotografie, následne presunúť ich poradie, nastaviť veľkosť a rýchlosťvýslednej animácie. Výhodou je že môžete pridať URL adresu videa z YouTube, ktoré bude sprevádzať animáciu na webovej stránke GIFmakeru kde bude publikovaný a to povyši inak len obyčajnú animáciu na vyššiu úroveň 🙂

gi

 

obrázok sa po nahraní publikuje na stránku

Ďalšie stránky s podobnými funkciami

 

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype