Vírus sa do mobilu môže dostať rôznymi spôsobmi, najčastejšie ho však používateľ nainštalujte sám. Malvér môžete dostať napríklad cez internet, na niektorých stránkach sa môže zobraziť reklama s upozornením že váš mobil je napadnutý a máte si stiahnuť antivírus. Samozrejme že nejde o skutočné hlásenie a vy si práve len sťahujete vírus, ktorý sa skrýva za názvom antivírus. Teda typický príklad stiahnutia aplikácií z tretích strán. Vírus môže byť taktiež skrytý za nelegálne stiahnutou plnou verziou aplikácie. Malvér s ktorým som sa stretol je Ghost Push.

Ak sa váš smartfón nespráva tak akoby mal, je spomalený alebo po pripojení na internet vyskakujú nezvyčajné reklamy, zrejme je napadnutý vírusom, môžete skúsiť nainštalovať nejakú z antivírusových aplikácií ako napríklad AvastMalwarebytes Anti-Malware alebo Stubborn Trojan Killer a nechať ho preskenovať. Ak nejaká z aplikácií nájde škodlivé súbory, odstráňte ich.

Odinštalujte vírus

Núdzový režim

Ak nie je možné odstrániť vírus bežným spôsobom skúste zapnúť telefón v núdzovom režime, v ktorom budú spustené len systémové aplikácie

 1. Stlačte a držte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie zariadenia až kým sa nezobrazí ponuka
 2. Ťuknite a držte možnosť Vypnúť
 3. Zobrazí sa upozornenie, ktoré potvďte ťuknutím na OK
 4. Zariadenie sa reštartuje a spustí v núdzovom režime

Ak vírus blokuje ponuku vypnutia systému stlačte a dlho (cez 5 sek) držte zapínacie/vypínacie tlačidlo, zobrazí sa upozornenie a telefón sa reštartuje. Ďalšou možnosťou je vypnutie je vybranie baterky.

Pri zapínaní telefónu stlačte kombináciu HW tlačidiel, ktorou sa dostanete do núdzového režimu. Stlačte a podržte obe tlačidlá hlasitosti pri zapínaní telefónu. Na starších telefónoch HW tlačidlo Menu počas spúštania.

Odinštalujte malvér

Ak ste v núdzovom režime prejdite do nastavení telefónu → Aplikácie, vírusy by mali byť v záložke Prevzáte. Prejdite zoznam aplikácií a odinštalujte tie, ktoré vám nie sú známe. Názvy podozrivých aplikácií môžete vyhľadať na Google.

Ak je tlačidlo Odinštalovať šedé a nie je možné ho stlačiť, bude to pravdepodobne tým že je aplikácia nastavená ako správca zariadenia. Teda najprv je potrebné odobrať jej tieto práva:

 1. Prejdite na nastavenia → všeobecné
 2. Zabezpečenie/bezpečnosť
 3. Správcovia zariadení
 4. Odčiarknite aplikáciu, ktorej práva chcete zrušiť
 5. Potvrďte ťuknutím na Vypnúť

Teraz skúste znova odinštalovať aplikácu, ktorú predtým nebolo možné odstrániť.

Nastavenia z výroby (hard reset, factory reset)

Ak nepomohli predchádzajúce kroky, skúste obnoviť telefón do továrenských nastavení. Predtým si však zálohujte všetky údaje z telefónu, teda fotografie, kontakty atď. Obzvlášť keď má mobil len internú pamäť.

 1. Prejdite na Nastavenia
 2. Všeobecné → Zálohovať a vynulovať
 3. Obnovenie nastavení z výroby
 4. Vynulovať telefón

Telefón sa reštartuje (spúštanie bude trvať trochu dlhšie)

Systém nanovo (reflash firmvéru)

Ďalším zo spôsobou ktoré môžete skúsiť je stiahnuť aplikáciu na správu mobilu do PC, napríklad Sony PC Companion, Xperia™ Companion, Samsung Kies, LG PC Suite. Skúste v aplikácii vybrať voľbu resetovania systému či aktualizácie alebo opravy.

Ak sa to nepodarí cez aplikáciu môžete to spraviť manuálne, k čomu potrebujete odomnknutý bootloader, čo ide ruka v ruke s rootom

Čítajte inde:

Odinštalujte malvér [root]

Nemusíte flashovať ROM nanovo, stačí rootnuť mobil a následne použiť nejaký z antivírusov. Môj postup nižšie:

 1. Rootnite mobil
 2. Nainštalujte a spustite Stubborn trojan Killer a kliknite na Scan a potom na KILL
 3. Nainštalujte Malwarebytes Anti-Malware, spustite a vytiahnite panel zľava a vyberte Scanner a Run a scan. Potom ťuknite na delete, ak sa cez aplikáciu nepodarí odstrániť všetky vírusy pokračujte na ďalší bod návodu
 4. Nainštalujte Root Browser, spustite a vymažte v ňom súbory, ktoré Malwarebytes označil ako vírus a nedokázal ich vymazať

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype