HTML kód Textarea môžme využiť napríklad na vkladanie HTML kódov do ňej.   Text   Textarea s príkazom „len na čítanie“   <textarea>Text</textarea> <textarea name=“nazov“ readonly=“readonly“>Textarea s príkazom „len na [...]