V tomto článku sa dozviete ako previesť aplikáciu do systémovej partície. Hodí sa to pre aplikácie proti krádeži ako napríklad Cerberus. Aplikácia tak prežije aj obnovenie do továrenského nastavenia.

  1. Nainštalujte a spustite aplikáciu Link2SD
  2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť
  3. Ťuknite na ňu a a dlho podržte a vyberte možnosť “Preveď na systémovú aplikáciu” .

Tento web som založil v roku 2012 a snažím sa tu pridávať rôzne návody a tipy ☺

Facebook Twitter Google+ YouTube Vimeo Skype